Vikten av muskler för hälsosam livslängd (2023)

Vikten av muskler för hälsosam livslängd

Ju äldre vi blir desto viktigare blir vår muskelmassa. Starka muskler är inte bara en förutsättning för rörlighet, balans och förmåga att leva självständigt. Överskott av muskelmassa ökar också våra chanser att överleva när vi är sjuka eller på sjukhus.

Muskler tappas mycket lättare och snabbare än vad de byggs upp. Därför är det verkligen viktigt att hitta sätt att kontinuerligt öka och bibehålla muskelmassan, särskilt när vi åldras.

Den åldersrelaterade förlusten av muskelmassa kallasSarkopeniOch om du inte gör något för att stoppa det kan du räkna med att förlora cirka 70 % av din muskelmassa mellan 15 och 30 år. Uppskattningsvis 10 till 25 %. av äldre personer under 70 år lider av sarkopeni och hälften av de över 80 åringarna är drabbade.

Muskelstyrka och funktion i förhållande till muskelstorlek

Även om det är sant att större muskler indikerar starkare och mer funktionella muskler, är det inte ett sant 1:1-förhållande. Vi kan uppleva situationer där vi kan återfå ryggfunktionen utan att nödvändigtvis få muskelmassa.

Medan minskningarna i muskelmassa och styrka är relativt synkroniserade i åldersgruppen 35-40 år, minskar styrkan dramatiskt från åldersgruppen 75 år och äldre, med dramatiska minskningar i styrka och funktion vid 85 års ålder jämfört med minskningen i muskelstorlek .

Hastighet som ett mått på muskelfunktionalitet

Ett sätt att mäta funktion hos äldre vuxna är gånghastighet, vilket är en stark prediktor för livslängd. Uppgifterna tyder på att om du går med en hastighet av 1,6 meter (cirka 5,2 fot) per sekund (cirka 5,6 km/h) vid 65 års ålder, är den förväntade livslängden cirka 32 år till, vilket innebär att i slutet av 90-talet skulle kunna leva .

Vid en gånghastighet vid eller under sarkopenitröskeln, vilket är 0,8 meter (cirka 2,6 fot) per sekund, skulle din förväntade livslängd vara 15 år längre, vilket innebär att du sannolikt skulle bli 80 år gammal. Med den hastigheten skulle du inte säkert kunna korsa ett typiskt övergångsställe innan ljuset blev rött.

Styrka som en överlevnadsprediktor

(Video) Why muscle is important for longevity | Dr. Stuart Phillips

Styrka kan också berätta mycket om en persons chanser att överleva. Data från en studie som mätte bröst- och benpressstyrka för att skapa en sammansatt total kroppsstyrkepoäng visade att en tredjedel av den starkaste befolkningen över 60 hade en 50 % lägre dödlighet än de svagaste.

Träningsriktlinjerna rekommenderar att du gör 150 minuters aerob träning och två styrketräningspass per vecka. Vi behöver båda. Det är inte bara det ena eller det andra.

Forskning visar att enbart aerob träning minskar dödligheten av alla fysiologiska orsaker med 16 % och styrketräning med 21 %. Om du gör båda minskar du dödligheten med 29 %.

En del av problemet kan vara att många inte vill gå till gymmet. Det är dock liten skillnad mellan styrketräning på gymmet och styrketräning i kroppsvikt hemma.

Risk för sängläge och inaktivitetsatrofi (muskelförtvining)

Sängläge, till exempel en sjukhusvistelse, kan ha en dramatisk inverkan på muskelmassan. Till exempel, en studie från 2015 av Physiology and Extreme Medicine säger att någon kan förlora 2,5 % av sin muskelmassa under de första två veckorna av en sjukhusvistelse. På dag 23 kan upp till 10 % av quadriceps muskelmassa ha gått förlorad.

Skelettmuskelmassan regleras av en balans mellan MPS (muskelproteinsyntes) och MPB (muskelproteinnedbrytning). Hos en människa på 70 kg syntetiseras och bryts cirka 280 g protein ned dagligen.

De två processerna är relaterade... som underlättande eller adaptiva processer, där MPS underlättar (tillåter) modulering av muskelmassa och MPB anpassar (begränsar modulering).

När den utsätts för en anabol stimulans ökar MPS. MIA ökar också, men med ett mindre belopp, vilket resulterar i en syntetisk nettobalans. Som svar på en anti-anabol stimulans minskar MPS och MPB i mindre utsträckning, vilket resulterar i en nettokollaps.

Samspelet mellan kritisk sjukdom och sängläge kan resultera i större muskelförlust än enbart sängläge när man inte är sjuk. Muskuloskeletala systemet är ett extremt plastiskt och anpassningsbart system som reagerar snabbt på förändrade krav. Relativt korta immobiliseringsperioder minskar MPS utan att påverka MIA.

(Video) Why muscle mass is critical for longevity | Peter Attia, M.D. & Layne Norton, Ph.D. #shorts

Dessutom är denna förändrade balans relativt resistent mot intag av höga doser aminosyror. Immobilisering har betydande effekter på aerob kapacitet, kontraktilitet, insulinresistens och perifer muskelarkitektur.

Den mikrovaskulära dysfunktionen som uppstår vid svår sepsis är associerad med immobilisering och kan ha en ytterligare effekt för att minska MPS. Hos kritiskt sjuka patienter minskar MPS redan under födointag, varvid den första MPB ökar, vilket leder till ett nettokataboliskt tillstånd och åtföljande muskelförtvining.

Forskning har visat att även friska unga män i tjugoårsåldern kan gå ner 45 kilo muskelmassa på en enda veckas sängläge. Det är därför det är så viktigt att ha en backup ifall du hamnar på sjukhuset och tappar så mycket muskelmassa. Det kan ta nästan ett år att bygga tillbaka dessa muskler eftersom att bygga muskelmassa är hårt arbete och många äldre misslyckas med det.

Förlusten av muskelmassa minskar också avsevärt insulinkänsligheten. En av anledningarna till detta är att muskelvävnad är en viktig reservoar för bortskaffande av glukos. Muskelvävnad producerar också antiinflammatoriska cytokiner och myokiner, som spelar viktiga roller för vår hälsa.

Samtidiga övningar

Medan tre till fem aerobicspass och två eller fler styrketräningspass per vecka kan verka mycket, är tidsbrist en begränsande faktor för många människor. Vissa av dessa sessioner kan dock också genomföras tillsammans. Detta kallas samtidig träningsträning.

Träning för att begränsa blodflödet

En av anledningarna till träning med blodflödesbegränsning (BFR) är att den till stor del förebygger och behandlar sarkopeni som ingen annan typ av träning.

Blood Flow Restriction Training (BFR) är en teknik som kombinerar lågintensiv träning med blodflödesocklusion och ger resultat som liknar högintensiv träning. Det har använts i gymmet under en tid, men blir också populärt i den kliniska miljön.

Det finns flera anledningar till varför BFR är vida överlägsen traditionella former av styrketräning hos äldre vuxna. Viktigt är att du kan använda mycket lätta vikter, vilket gör den lämplig för äldre och de som redan är svaga eller återhämtar sig från en skada. Och eftersom du använder mycket lätta vikter skadar du inte muskeln och behöver därför inte lika långa återhämtningstider.

(Video) Why Muscle Is Key For Longevity | Dr. Gabrielle Lyon

Medan de flesta seniorer inte kan utföra högintensiv träning eller tunga lyft, är till och med exceptionellt vältränade personer i 60-, 70- och 80-årsåldern som kan utföra konventionella övningar begränsade i sin förmåga att uppnå dem på grund av minskad mikrocirkulation. Detta beror på att mikrocirkulationen tenderar att minska med åldern.

Med åldern minskar kapillärtillväxten och kapillärblodflödet är väsentligt för blodtillförseln till muskelstamceller, särskilt stamcellerna av typ II snabba muskelfibrer. Om de inte har tillräckligt med blodflöde – även om de får signalen från regelbunden styrketräning – växer de inte och muskelhypertrofi och muskelstyrka uppstår inte.

På grund av den lokala hypoxi som uppstår, stimulerar BFR hypoxi-inducerbar faktor 1 alfa (HIF1a) och sekundärt vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF), som fungerar som "gödningsmedel" för våra blodkärl. VEGF låter våra stamceller fungera som de skapades när de var yngre.

Dessutom inducerar hypoxi också vaskulär endotelial tillväxtfaktor, vilket ökar kapilläriseringen av muskler och troliga vener i artärerna. Muskeluppbyggnad och förbättring av blodkärlsfunktion är kopplade, varför BFR är en så kraftfull stimulans för att vända sarkopeni.

Kort sagt, BFR har en systematisk eller tvärträningseffekt. Medan du bara begränsar blodflödet till dina extremiteter, när ligamenten har lossnat, flödar metaboliska variabler skapade av hypoxi in i blodet - laktat och VEGF är två av dem - och sprider denna "metaboliska magi" i hela ditt system.

näring för muskelunderhåll

Det borde inte komma som någon överraskning att det finns betydande synergier mellan kost och träning. När det gäller att bygga och underhålla muskler är aminosyror, proteinets byggstenar, av särskild betydelse.

Forskning om postprandial proteinbearbetning och absorption av aminosyror visar att 55,3 % av dietproteinet i en given måltid cirkuleras inom fem timmar efter att ha ätit, vilket avsevärt ökar muskelproteinsyntesen.

Data tyder på att friska äldre män är mindre känsliga för lågt proteinintag och kräver större proteinintag i en enda måltid än unga män för att maximalt stimulera postprandial MPS (myofibrillär proteinsyntes).

Dessa fynd bör beaktas när man utvecklar näringslösningar för att maximera MPS för att bibehålla eller öka muskelmassan när vi åldras.

(Video) Bästa maten efter träning för att bygga muskler och bränna fett (och hur mycket du ska äta)

Middag i begränsad tid erbjuder ytterligare fördelar

Detta är viktigt eftersom om du begränsar ditt ätfönster till sex till åtta timmar, dvs. Det aktiverar också autofagi, vilket är en annan viktig faktor för optimal muskeltillväxt.

AutofagiDet är en självrengörande process där kroppen löser upp skadade celler, vilket i sin tur uppmuntrar tillväxten av nya, friska celler. Ju hårdare du tränar, desto mer aktiveras autofagi.

Ät din största måltid på dagen, hög i kvalitetsprotein, så snart som möjligt innan ditt morgonträning och sedan direkt efter. Se till att ta 1-2 kapslarZinginax, som är en kraftfull mTOR-stimulator.

mTOR-vägen är en viktig nyckel till proteinsyntes och muskeluppbyggnad. Under de senaste två och ett halvt decennierna har kartläggning av mTOR-signallandskapet visat att mTOR kontrollerar biomassaackumulering och metabolism genom att modulera viktiga cellulära processer, inklusive proteinsyntes och autofagi.

Med tanke på vägens centrala roll för att upprätthålla cellulär och fysiologisk homeostas, har dysreglering av mTOR-signalering varit inblandad i metabola störningar, neurodegeneration, cancer och åldrande.

Muskelhälsa är avgörande för en aktiv livsstil

Muskelhälsa är avgörande för en aktiv livsstil. Medvetenheten om muskelstorlek har ökat, men vi måste betona tanken på styrka och funktion. Det är de saker som är lättast att ändra med rätt typ av träning.

Kort sagt, om ditt mål är att öka muskelstorlek och styrka är styrketräning ett måste. Det måste bara vara en del av ditt träningsprogram, och samtidig träning, där du kombinerar aerob och styrketräning på ett pass, är en tidseffektiv modell.

BFR är också ett särskilt bra sätt att se till att du får ett effektivt styrkepass utan riskerna med traditionell tung styrketräning, och det är lätt att kombinera med övningar som promenader och simning.

(Video) MINA 5 BÄSTA TIPS PÅ VIKTNEDGÅNG! (Det som funkade för mig)

Trotsa åldrandet genom att förbättra muskelmassan med träning och zinginax

Ett rekommenderat träningsprogram inkluderar följande typer av träning för att ta itu med viktiga områden för hälsa och åldrande:

  • Högintensiv intervallträning en gång i veckan för att öka mitokondriell densitet och biogenes – korta träningspass följt av längre viloperioder.
  • Muskeluthållighetsträning två till tre gånger i veckan för att förbättra mjölksyratoleransen.
  • Längre träningspass två gånger per vecka för att förbättra VO2max – För att målinrikta och förbättra VO2max bör dina träningspass vara längre, vara cirka fyra till sex minuter, med fyra till sex minuters återhämtning emellan
  • Gå långa promenader en gång i veckan för att förbättra din uthållighet - ta en promenad på 1,5 till 3 timmar, cykla - allt där din kropp är engagerad i kroniska, repetitiva rörelser under en längre tid - bäst när du fastar. Alternativt kan du träna 20 till 30 minuter på fastande mage och sedan ta en kall dusch.
  • Superlångsam styrketräning en eller två gånger i veckan för att förbättra muskelstyrkan. Alternativen inkluderar träningssystem med elastiska band och träning för blodflödesbegränsning (BFR). Du kan också kombinera BFR med superlångsamma träningspass.
  • Din främsta träningssupporter är Zinginax

Vikten av muskler för hälsosam livslängd (1)

FAQs

Hur lång tid tar det för muskelmassa att försvinna? ›

Muskelstyrka försvinner inte lika fort. En vältränad person kan förlora upp till 12% av sin styrka även om de inte lyfter en enda vikt under mer än en månad. En nybörjare inom styrketräning förlorar 2-3 % av sin styrka under upp till 4 veckor, men med längre uppehåll blir försämringen mellan 16-27%.

Är det möjligt att bygga upp muskler i kroppen vid 60 års ålder? ›

"Man kan inte bygga muskler efter en viss ålder"

Det är inte sant, det har man sett i omfattande studier, säger professor Michail Tonkonogi, som i sin bok ”Senior power” beskriver att muskelstyrkan kan öka med upp till 150 procent hos äldre som börjar träna.

Hur mycket längre lever man om man tränar? ›

Den som är regelbundet fysiskt aktiv lever i snitt minst 10 år längre, sannolikt mer. Rörelse påverkar funktionen i alla kroppens organ som hjärta, hjärna, muskler, fettväv, skelett, mag-tarmkanal och hud.

Vad händer i kroppen när man blir 50 är? ›

Leder och muskler blir stelare och muskelmassan minskar. Samtidigt som muskelmassan minskar ökar fettmassan. Det innebär att andelen fett ökar procentuellt vid stigande ålder. Det kan ha betydelse vid behandling med vissa läkemedel som kan lagras i fettväven.

Hur länge kan man vila utan att tappa muskler? ›

Följaktligen visar en studie från 2017 att vältränade individer kan ta ett break från träning i två veckor och bevara muskelmassa och styrka (15). Sammantaget kan man konkludera att vältränade individer kan vila i 2-3 veckor utan att tappa muskelmassa.

Kan man få tillbaka muskelmassa? ›

Det behöver inte vara så illa med den förlorade muskelmassan som du tror. Studier har visat en enorm framgång i muskelmassa och styrka på några få månader. I en studie av tidigare gyminstruktörer såg man en ökning av muskelmassa på 1,2 kg och en framgång i bänkpress på mer än 35 % under bara fyra veckor.

Kan man bygga muskler vid 70 är? ›

Det spelar ingen roll om du är 80 år eller 30 år när du börjar träna. Det är aldrig för sent att börja. Du som är i 80-årsåldern kan öka din kondition och muskelstyrka med mellan 50 procent och drygt 100 procent. Det finns ingen åldersgrupp som har så god nytta av att styrketräna som åldersgruppen 70 år och äldre.

Kan man bygga muskler vid 70? ›

Äldre människor har lika god förmåga att bygga muskler som yngre. En studie från GIH stärker uppfattningen att det aldrig är för sent att börja styrketräna. Skelettmuskulaturen består av både snabba och långsamma muskelfibrer och de beter sig olika till följd av träning.

Kan man bygga muskler efter 65? ›

Kan man bygga muskler efter 65? Ja, det är möjligt att bygga muskler efter 65 år med lämplig träning och kost. Forskning visar att muskelmassan kan öka genom styrketräning även hos äldre personer, även om det kan ta längre tid än hos yngre personer.

Kan träning förlänga livet? ›

Den 35 år långa populationsstudien The Copenhagen City Heart Study har mätt i vilken grad jogging ökar livslängden. Slutsatsen är att så är fallet. Lättare löpträning ett par timmar per vecka kan förlänga livet med 6,2 år för män och 5,6 år för kvinnor. Det bästa är att du inte behöver springa extremt mycket.

Vilken typ av träning är bäst för hjärtat? ›

Konditionsträning. Konditionsträning är aktiviteter där du använder flera stora muskler samtidigt vilket gör att hjärtat slår snabbare, du blir varm och andfådd. Det finns många sätt att träna konditionen på, några exempel är snabba promenader, jogging, stavgång, cykling, simning och dans.

Vilken typ av träning ger störst effekt på skelettet? ›

Dynamisk träning ger betydligt bättre effekt på skelettet än statisk träning (16–18). Under uppväxtåren finns det evidens för att benets svar på belastning beror på kön och mognadsgrad, där fysisk träning genom bollspel, dans, styrketräning och hopp kan ge ökad bentäthet hos barn och ungdomar (19, 20).

Kan man bygga muskler vid 55? ›

Du kan bygga muskler och bli starkare oavsett hur gammal du är. Ett beprövat träningsprogram för att bygga muskler efter 50 är ett upplägg där du lyfter vikter två eller tre pass per vecka och gör 10 set per muskel per vecka med någonstans mellan 8–15 reps per set. Ät en hälsosam, proteinrik blandkost.

När åldras man som mest? ›

De allra flesta åldrades runt ett år per kalenderår, vilket inte är så konstigt. Men det fanns de som åldrades betydligt mindre än ett år och alltså höll sig yngre än sina jämnåriga och de som åldrades så snabbt som tre år per kalenderår.

Vad händer i kroppen efter 55? ›

Klimakteriet inträffar oftast vid ca 45-55 års ålder. Då förändras hormonbalansen och kroppen producerar mindre östrogen och progesteron. Många upplever då olika besvär som kan variera från svettningar och vallningar till oro och sömnbesvär. Oavsett vad du upplever så är du inte ensam.

Vad händer om man tränar för lite? ›

Att inte röra på sig ökar risken för många olika besvär och sjukdomar. Till exempel bukfetma, diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar, samt förkortar livet. Du kan också bli stelare och musklerna slappare. Det kan orsaka värk.

Kan man gå ner i vikt utan att tappa muskler? ›

Du ökar sannolikheten för att minska främst i fett och inte i muskler om du ser till att skapa ett litet energiunderskott, det får inte bli för stort. Går du ner mer än ett halvt kilo i veckan är ditt underskott för stort och du behöver öka ditt intag, skynda långsamt om du vill bevara din styrka.

Kan man leva utan muskler? ›

Utan muskler skulle i stort sett ingenting i våra kroppar fungera. Det är musklerna som gör att vi kan röra oss, att tarmarna fungerar och till och med att hjärtat slår. Hjärtat är en fenomenal muskel som utan uppehåll jobbar så länge man lever.

Vad ska man äta för att öka muskelmassa? ›

Proteinrik mat innehåller essentiella aminosyror som är ett måste för att kroppen ska kunna bygga muskler, så du bör försöka få i dig åtminstone 2 gram protein per kilo kroppsvikt varje dag – gärna mer. Komplettera med kolhydrater från till exempel potatis, pasta eller ris och lägg till mängder av grönsaker.

Hur känns det när muskler förtvinar? ›

Symtom vid neuromuskulära sjukdomar (NMD) Symtom som kännetecknar denna grupp sjukdomar är en gradvis förtvining av muskelcellerna, vilket ger muskelsvaghet. Tidiga symtom kan vara svårigheter att springa, resa sig från sittande, gå i trappor eller greppa tyngre föremål.

Varför tappar äldre muskelmassa? ›

Faktorer kopplade till ett gott åldrande har bland annat identifierats som regelbunden fysisk träning samt ett intag av protein vad gäller kosten. Att vara fysisk inaktivitet leder i sin tur till minskad muskelmassa, och det ganska snabbt, samt sämre glukosmetabolism och ökad inflammationsaktivitet.

Hur mycket protein behöver en 80 årig man? ›

**För åldersgruppen ≥65 år är adekvat intag av protein 15–20 E%. Mängd protein per dag som motsvarar 10–20 procent av energiintaget 80–160 g 75–150 g 98–130 g** *Räknat på Physical Activity Level (PAL) 1,8 enligt NNR 2012. **För åldersgruppen ≥65 år är adekvat intag av protein 15–20 E%.

Hur mycket protein behöver en 70 åring? ›

Proteinbehov för friska äldre (70+ år) beräknas till 1,2 gram per kilo kroppsvikt och dygn. Sjuka äldre har ofta ett ökat proteinbehov på 1,2-1,5 gram per kilo kroppsvikt och dygn.

Varför ska äldre äta mer protein? ›

Studier visar att ett högre proteinintag än RDA är kopplat till bättre bibehållen muskelmassa och funktion vid åldrande [3]. Vid åldersrelaterad förlust av muskelmassa rekommenderas därför äldre att konsumera 1,2–1,6 g/kg kroppsvikt, vilket många inte når upp till [4].

Hur många armhävningar ålder? ›

ARMSTYRKA-TEST: Hur många armhävningar kunde du göra?
ARMSTYRKA-TEST: Hur många armhävningar kunde du göra?
StyrkenivåDin åldersgrupp
20-29 år40-49 år
Mycket braÖver 29Över 24
Bra21-2916-24
3 more rows
May 24, 2018

Hur mycket kan man träna som 60 åring? ›

Om du inte är van att träna sedan tidigare räcker det med 10-15 minuter ett par, tre gånger i veckan för konditionsträning. Intensiteten bör vara tillräckligt för att man ska bli lite andfådd. Vad gäller styrketräning så är det lämpligt att börja med enklare övningar utan särskilt hög belastning, t.

Får man lägre puls när man blir äldre? ›

Maxpulsen sjunker och hjärtats slagkraft minskar däremot med åldern. Detta gör att hjärtat inte kan pumpa runt lika mycket blod. Musklernas syreupptag minskar också eftersom de små blodkärlen runt musklerna inte klarar av att föra över lika mycket syre till muskeln.

Är det bra att gå i trappor? ›

Det ger god kroppshållning

Utöver att trapporna ger fast rumpa, tränar du också dina coremuskler, alltså mag- och ryggmuskler. Det ger platt mage och rak rygg. En starkare coremuskulatur är samtidigt bra medicin, om du gärna vill förebygga eller motverka ont i ryggen.

Hur bör en äldre person träna? ›

Aerob fysisk aktivitet rekommenderas i sammanlagt minst 150 minuter per vecka. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras.

Vad händer när man tappar muskelmassa? ›

Vid 40 års ålder börjar vi förlora muskelmassa. Det rör sig om ungefär tio procent av den totala muskelmassan för varje tioårsperiod och kan leda till fallskador samt försämrad ämnesomsättning och livskvalitet.

Hur får man mindre muskelmassa? ›

För att minska fettmassa behöver du...
  1. UTSÄTTA KROPPEN FÖR EN (LAGOM STOR) NEGATIV ENERGIBALANS.
  2. STYRKETRÄNA.
  3. ÄTA TILLRÄCKLIGT MED PROTEIN.
  4. SOVA GOTT OCH UNDVIKA STRESS.

Kan man ärva muskelmassa? ›

I klassisk biologi ser man på dessa som skilda saker, alltså att träning ger mer muskler och bättre kondition, men påverkar inte vår arvsmassa (särskilt inte könscellernas genom) och är därför inte ärftligt.

Hur vet man om muskeln gått av? ›

Följande symtom är vanliga om du får en muskelbristning: Det gör mycket ont. Muskeln kan svälla upp och kännas öm. Du får sämre kraft i muskeln och ibland ett blåmärke.

Var syns det först när man går ner i vikt? ›

Det varierar från person till person hur fettet sätter sig - och hur det försvinner. En del får runda kinder och stor mage - andra bred bak. Hos kvinnor sätter fettet sig i regel på lår och ända, medan det först försvinner från ansikte, överkropp och bröst.

Vilken typ av träning förbränner mest fett? ›

Procentuellt sett förbränner vi mer fett vid lågintensiv träning, men vår totala förbränning ökar vid högintensiv träning och på det sättet förbränner vi mer kalorier från fett. En annan fördel är att högintensiv träning innebär en förbränning som håller i sig flera timmar efter träningspasset.

Vill bli smal och vältränad? ›

Den bästa muskeluppbyggande effekten får du av styrketräning där du lyfter vikter som du orkar lyfta ungefär 8-12 gånger. Om vikten är tyngre än så, så kommer du i större grad träna din maximala styrka, och om vikten är lättare så kommer du främst att träna muskelns uthållighet (men nej, det bränner inte mer fett.

Hur vet man om det är fett eller muskler? ›

Muskler väger inte mer än fett utan ett kilo muskler väger lika mycket som ett kilo fett. Ett kilo muskler har däremot en mindre volym och tar mindre plats än ett kilo fett. Musklerna är kroppens kraftverk och ju mer muskler du har, desto mer energi förbrukar du. Situps gör att jag blir av med fett runt magen.

Videos

1. KREATIN: Det bästa tillskottet för ökad styrka och muskelmassa
(Styrkelabbet)
2. Real Doctor Reacts To Doctor Oz: Intermittent Fasting "Health Guru" Healthy?
(Dr. Sten Ekberg)
3. Bästa tiden att snabba för viktminskning och autofagi
(Dr. Sten Ekberg)
4. Kostens betydelse för att förhindra fallskador.
(Region Gotland)
5. BULK MAT! ALLT DU SKA ÄTA UNDER EN DAG 3000 KCAL
(Erik Karlsson)
6. [延长寿命]人体器官在什么时间衰老?怎样维护延长寿命 When do human organs age? How to maintain and prolong life
(Martial Art Lover 武术爱好者)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 07/21/2023

Views: 5577

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.